Søk plass hos oss

Du kan søke plass hos oss hele året. Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars med inntak fra august.

Foresatte som skal søke barnehageplass skal bruke https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http%3A%2F%2Fidporten.difi.no%2Fopensso%2FSSORedirect%2FmetaAlias%2Fnorge.no%2Fidp%3FReqID%3D_25bedefe59416d17d772570a6f998786e715a72ec1

Søk plass http://www.tromso.kommune.no/soeknad-om-barnehageplass.121152.no.html

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars med inntak fra august, men det kan søkes plass og overflytting hele året.

Vi prioriterer søkere fra Fagereng og Bjerkaker skolekrets.

Alle private og kommunale barnehager i Tromsø kommune gjennomfører samordnet opptak til ledige barnhageplasser.

Mer informasjon om søknad finner dere også på http://www.tromso.kommune.no/

Søknad om overflytting

Dersom barnet ditt har barnehageplass i en annen barnehage enn det som er ønskelig, kan du søke overflytting.

Du må søke overflytting via linken https://tromso.ist-asp.com/tromsopub/login.htm Du logger inn med Minid, fyller ut søknadsskjema og haker av for søknad om overflytting.

Søknaden om overflytting blir behandlet når det er ledig plass og vurderes og prioriteres på lik linje med andre søkere.

Søknad om overflytting gjøres hele året.