Nyttig informasjon om barnehagen vår

Bamsestua er en privat foreldreeid barnehage. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak (SA) der foreldrene er medlemmer av foretaket.

Vi har to avdelinger med tilsammen 19 barn og 5 ansatte. Den pedagogiske dekningen er god. Vi har 3 pedagoger (inkludert daglig leder som er 2 dager på kontoret i uka), en barne og ungdomsarbeider og en assistent i grunnbemanninga.

Lillebjørnavdelinga vår har plass til sju små på 0-2,5 år, og storbjørnavdelinga har plass til 12 store fra 2,5-6 år.

Lillebjørnavdelingen vår er spesiell siden den har bare 7 barn og 2.5 voksne. Siden det er så få personer der blir barna fort trygge og de voksne har alltid tid til enkeltbarnet og foreldrene.

Personalet i barnehagen vår er veldig stabilt med lite fravær. Fire av fem ansatte har jobbet ilag i over ti år! Den kontinuiteten og arbeidsgleden personalet viser mener vi er viktig for å skape en god barnehage for barna.

Åpningstida er fra 07.30 til 16.30. Vi har stengt julaften, romjula og onsdag før skjærtorsdag. Siste uke i juli er også stengt.

I barnehagen vår har vi rom som innbyr til fysisk aktivitet og lek. Rommene kan deles opp slik at barna kan leke i grupper. Puterommet vårt har blant annet en flott sile! Uterommet vårt inneholder akebakke, klatretrær og lekeapparater. Barnehagen disponerer også uteområdet i kohtveien. Det inneholder ei hytte, husker og en båt. Vi ligger nært Bjerkaker skole der vi er så heldige å få låne gymsalen hver uke. I nærmiljøet vårt har vi nær tilgang til Telegrafbukta, Folkeparken og Tromsø museum og de brukes mye av barnehagen.

Vi er medlem av Private barnehagers landsforbund (PBL-A)

Barna er fullforsikret i barnehagen.