Ledige plasser!

Bamsestua Friluftsbarnehage har 4 ledige plasser fra høsten av.

Vi har ledige plasser for store og små barn. Du er velkommen til å søke plass hos oss! Vi kan tilby en nyoppusset lekeplass, egen hytte og et engaskjert personal med begge kjønn representert. Vi gleder oss til å bli kjent med deg. Ta kontakt!